Delphi procedure LUMC

Binnen het LUMC is dit jaar een onderzoek uitgevoerd waarbij gebruik gemaakt werd van een zogenaamde Delphi procedure. Een Delphi-studie is een onderzoeksmethode waarbij de meningen van een groot aantal experts wordt gevraagd ten aanzien van een onderwerp waar geen consensus over bestaat. Door de antwoorden van de andere experts (anoniem) in meerdere rondes terug te koppelen wordt geprobeerd tot consensus te komen. Het uitvoeren van een Delphi kan gemakkelijk online, omdat je vragen in allelei vormen kunt presenteren en de data gemakkelijk kunt verzamelen. De online vragenlijst die ik ontwikkelt heb heeft aandacht getrokken van diverse wereldwijde onderzoeksgroepen.

Delphi procedure

Delphi procedure